logo Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego
 

Prezentacja uzupeniajcaPolitechnika Gdańska
Klub Seniora Politechniki Gdańskiej


W prezentacji zawarty jest rodzaj oraz opis aktywności e-learningowej jednostki organizacyjnej. Obszerniejszą informację można uzyskać na wskazanej stronie internetowej lub od osób wymienionych na końcu prezentacji.
Prezentację wypełnił upoważniony przedstawiciel jednostki organizacyjnej.

A. Rodzaje aktywności e-learningowej

  • E-szkolenia

B. Opis aktywności e-learningowej

zobacz opis >>

C. Adres strony internetowej

http://e-senior.eu

D. Kontakt

Imię: Anna
Nazwisko: Grabowska
E-mail : senior.eu@gmail.com
Funkcja : Animator projektu "Seniorzy w akcji"
 Opis aktywności e-learningowej
Zamknij

 

Platforma e-senior.eu ma na celu integrację oraz aktywizację członków Klubu Seniora Politechniki Gdańskiej poprzez udział seniorów w warsztatach komputerowych oraz  szkoleniach e-learningowych na platformie Moodle. Szkolenia prowadzone są w formule blended learning, a wiedza oraz umiejętności zdobyte w e-kursach weryfikowane są podczas spotkań plenerowych/wyjazdowych, m.in. seniorzy PG biorą udział w spotkaniach partnerskich projektów Socrates Grundtvig Partnership, (2008-2011), w ramach których prezentują doświadczenia związane z udziałem w projekcie „e-senior.eu w akcji”.

Projekt Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego pt.
„Praktyki e-learningowe w polskim szkolnictwie wyższym – baza wiedzy”
dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.