logo Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego
 

Prezentacja uzupeniajcaUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Uniwersyteckie Centrum Zdalnego Nauczania i Kursów Otwartych


W prezentacji zawarty jest rodzaj oraz opis aktywności e-learningowej jednostki organizacyjnej. Obszerniejszą informację można uzyskać na wskazanej stronie internetowej lub od osób wymienionych na końcu prezentacji.
Prezentację wypełnił upoważniony przedstawiciel jednostki organizacyjnej.

A. Rodzaje aktywności e-learningowej

  • Wspomaganie zajęć dydaktycznych
  • E-przedmioty
  • E-szkolenia
  • E-sprawdziany
  • E-sylabusy
  • Inne

B. Opis aktywności e-learningowej

zobacz opis >>

C. Adres strony internetowej

http://www.uczniko.umcs.lublin.pl

D. Kontakt

Imię: Andrzej Nazwisko: Wodecki E-mail: andrzej.wodecki@gmail.com Funkcja: Kierownik UCZNiKO

Opis aktywności e-learningowej
Zamknij

 

UCZNiKO UMCS: 1. Prowadzi badania na temat metodyki i technologii kształcenia przez Internet. 2. Produkuje i udostępniania kursy elektroniczne na platformach zdalnego nauczania. 3. Prowadzeni szkolenia z zakresu e-learningu. 4. Współpracuje z polskimi i europejskimi instytucjami w zakresie zdalnego nauczania. Pierwszym projektem UCZNiKO był Polski Uniwersytet Wirtualny . Od 2004 r. działa Wirtualny Kampus UMCS. Obecnie jest 16 Kampusów wydziałowych i instytutowych, na których prowadzonych jest ok. 200 kursów. Liczba aktywnych użytkowników to ok. 5000. Innym projektem jest UMCS w SecondLife, w ramach którego prowadzone są badania nad zastosowaniem wirtualnego świata w nauczaniu. Uczestniczymy w szeregu projektów międzynarodowych dotyczących e-learningu, blended learningu a także wirtualnej mobilności. Na zlecenie przygotowujemy i produkujemy kursy on-line, jak również przetwarzamy szkolenia tradycyjne na formułę zdalną. Współpracujemy zarówno z sektorem publicznym jak i biznesowym.

Projekt Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego pt.
„Praktyki e-learningowe w polskim szkolnictwie wyższym – baza wiedzy”
dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.