logo Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego
 

Prezentacja uzupeniajcaWyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach
Zakład Informatyki


W prezentacji zawarty jest rodzaj oraz opis aktywności e-learningowej jednostki organizacyjnej. Obszerniejszą informację można uzyskać na wskazanej stronie internetowej lub od osób wymienionych na końcu prezentacji.
Prezentację wypełnił upoważniony przedstawiciel jednostki organizacyjnej.

A. Rodzaje aktywności e-learningowej

  • Wspomaganie zajęć dydaktycznych
  • E-przedmioty
  • E-szkolenia
  • E-sprawdziany
  • E-sylabusy
  • E-biblioteka
  • Inne

B. Opis aktywności e-learningowej

zobacz opis >>

C. Adres strony internetowej

http://www.pitwin.edu.pl

D. Kontakt

Imię: Zbigniew Nazwisko: Zieliński E-mail: zzielinski@pitwin.edu.pl

Opis aktywności e-learningowej
Zamknij

 

Prowadzony projekt PITWIN w ramach funduszy strukturalnych UE relizuje aktywności e-learningowe: - zlecone kursy e-learning.

Projekt Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego pt.
„Praktyki e-learningowe w polskim szkolnictwie wyższym – baza wiedzy”
dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.