logo Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego
 

Prezentacja uzupeniajcaSzkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
Wydział Filologiczny


W prezentacji zawarty jest rodzaj oraz opis aktywności e-learningowej jednostki organizacyjnej. Obszerniejszą informację można uzyskać na wskazanej stronie internetowej lub od osób wymienionych na końcu prezentacji.
Prezentację wypełnił upoważniony przedstawiciel jednostki organizacyjnej.

A. Rodzaje aktywności e-learningowej

  • Wspomaganie zajęć dydaktycznych
  • E-przedmioty
  • E-sylabusy

B. Opis aktywności e-learningowej

zobacz opis >>

C. Adres strony internetowej

D. Kontakt

Imię: Sylvia Nazwisko: Maciaszczyk E-mail: smaciaszczyk@swps.edu.pl Funkcja:Pełnomocnik Dziekana ds.e-Learningu

Opis aktywności e-learningowej
Zamknij

 

Proszę krótko opisać (do 1000 znaków) prowadzo

Projekt Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego pt.
„Praktyki e-learningowe w polskim szkolnictwie wyższym – baza wiedzy”
dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.