logo Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego
 

Prezentacja uzupeniajcaPolitechnika Gdańska
Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość


W prezentacji zawarty jest rodzaj oraz opis aktywności e-learningowej jednostki organizacyjnej. Obszerniejszą informację można uzyskać na wskazanej stronie internetowej lub od osób wymienionych na końcu prezentacji.
Prezentację wypełnił upoważniony przedstawiciel jednostki organizacyjnej.

A. Rodzaje aktywności e-learningowej

  • Wspomaganie zajęć dydaktycznych
  • E-szkolenia
  • E-sylabusy
  • E-biblioteka

B. Opis aktywności e-learningowej

zobacz opis >>

C. Adres strony internetowej

http://www.cnm.pg.gda.pl

D. Kontakt

Agnieszka Patyk
patyk@pg.gda.pl
Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość
Politechnika Gdańska

Opis aktywności e-learningowej
Zamknij

 

Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość powstało w roku 2006 jako jednostka dydaktyczna Politechniki Gdańskiej odpowiedzialna za prowadzenie zajęć z matematyki na wszystkich wydziałach. Od 2009 roku Centrum jest też odpowiedzialne za koordynacje działań e-learningowych na PG. Na każdym wydziale wyznaczony został Pełnomocnik do Spraw Jakości Kształcenia, który regularnie kontaktuje się z CNMiKnO zgłaszając swoje uwagi dotyczące e-learningu na PG. Zajęcia prowadzone przez Centrum są wspomagane kursami założonymi na platformie Moodle. Część pracowników prowadzi e-konsultacje za pomocą Moodle (opcja: chat) lub za pomocą ogólnodostępnych komunikatorów internetowych. Centrum organizuje też seminaria poświęcone kształceniu matematycznemu, prowadzi kółka matematyczne i kursy maturalne z wykorzystaniem platformy Moodle.

Projekt Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego pt.
„Praktyki e-learningowe w polskim szkolnictwie wyższym – baza wiedzy”
dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.