logo Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego
 

Prezentacja uzupeniajcaUniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Katedra Informatyki i Metod Komputerowych


W prezentacji zawarty jest rodzaj oraz opis aktywności e-learningowej jednostki organizacyjnej. Obszerniejszą informację można uzyskać na wskazanej stronie internetowej lub od osób wymienionych na końcu prezentacji.
Prezentację wypełnił upoważniony przedstawiciel jednostki organizacyjnej.

A. Rodzaje aktywności e-learningowej

  • Wspomaganie zajęć dydaktycznych

B. Opis aktywności e-learningowej

zobacz opis >>

C. Adres strony internetowej

http://moodle.ux.ap.krakow.pl/

D. Kontakt

Imię: Maria Nazwisko: Zając E-mail: mzajac@up.krakow.pl Funkcja: kierownik Pracowni Dydaktyki Informatyki

Opis aktywności e-learningowej
Zamknij

 

Katedra Informatyki i Metod Komputerowych prowadzi studia licencjackie z informatyki oraz studia podyplomowe dla nauczycieli. Platforma Moodle wykorzystywana jest do wspomagania tradycyjnych zajęć dydaktycznych, jak też realizowanych w katedrze szkoleń i kursów. W roku akad. 2009/2010 z platformy korzysta 475 studentów, dla których dostępne są 52 kursy. Z każdym rokiem zwiększa się liczba pracowników dydaktycznych Katedry włączających aktywność na platformie do procesu dydaktycznego (obecnie jest to ok. 50%). Wyraźnie rośnie także zainteresowanie ze strony studentów tą formą wspomagania nauczania. Obszar platformy służy głównie komunikacji i wymianie poglądów na forach dysk. oraz przesyłaniu zadań, udostępniane są w nim również materiały pomocnicze do zajęć. Bieżące prace związane z aktualizacją platformy, jak i z administrowaniem kontami realizowane są nieodpłatnie, ale w 2007 roku „grupa inicjatywna” otrzymała zespołową nagrodę Rektora UP za działania innowacyjne w obszarze edukacji.

Projekt Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego pt.
„Praktyki e-learningowe w polskim szkolnictwie wyższym – baza wiedzy”
dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.