logo Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego
 

Prezentacja uzupeniajcaUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Zakład Dydaktyki Chemii, Wydział Chemii


W prezentacji zawarty jest rodzaj oraz opis aktywności e-learningowej jednostki organizacyjnej. Obszerniejszą informację można uzyskać na wskazanej stronie internetowej lub od osób wymienionych na końcu prezentacji.
Prezentację wypełnił upoważniony przedstawiciel jednostki organizacyjnej.

A. Rodzaje aktywności e-learningowej

  • Wspomaganie zajęć dydaktycznych
  • E-szkolenia
  • E-sylabusy

B. Opis aktywności e-learningowej

zobacz opis >>

C. Adres strony internetowej

http://zdch.amu.edu.pl/moodle

D. Kontakt

Imię: Małgorzata Nazwisko: Miranowicz E-mail: groch@amu.edu.pl Funkcja:koordynator ds. e-learningu na Wydziale Chemii UAM, adiunkt

Opis aktywności e-learningowej
Zamknij

 

Uruchomione są dwie platformy Moodle, na których serwowane są kursy dla studentów studiów I i II stopnia realizujących przedmioty w ramach bloku pedagogicznego, przygotowujące studentów do przeszłej pracy w szkole. Kursy całkowicie zdalne prowadzone są w ramach przedmiotów Technologia Informacyjna I, Warsztaty komputerowe, Środki Dydaktyczne oraz na platformie Microsoft SharePoint przedmiot Technologia Informacyjna II. W systemie b-learning prowadzone są zajęcia Podstawy Grafiki Komputerowej oraz Technologia Informacyjna dla studentów studiów podyplomowych. Zdalne kursy i warsztaty prowadzone są dla nauczycieli chemii oraz innych przedmiotów na platformie Moodle kurs pt. Moodle krok po kroku oraz na platformie Microsoft SharePoint kurs pt. Share Point krok po kroku, Multimedia i nie tylko w kształceniu chemicznym.

Projekt Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego pt.
„Praktyki e-learningowe w polskim szkolnictwie wyższym – baza wiedzy”
dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.