logo Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego
 

Baza aktywności e-learningowej uczelni

Korzystanie z bazy

Przeglądanie informacji w bazie

Informacje zawarte w bazie są dostępne powszechnie i bezpłatnie.
Kliknięcie na Uczelnie w lewym menu powoduje wyświetlenie listy uczelni, których dane zawarte są w bazie. Wprowadzenie do bazy wizytówki lub choćby jednej prezentacji uzupełniającej powoduje, że nazwa uczelni pojawi się na liście. Kliknięcie na tę nazwę przenosi do okna z informacjami o uczelni dostępnymi w bazie.
Dane zawarte w bazie można także przeglądać według rodzajów aktywności. Kliknięcie na Aktywności w lewym menu powoduje wyświetlenie listy aktywności, przy czym te z nich, które zostały zaznaczone w choćby jednej wizytówce lub prezentacji uzupełniającej wprowadzonej do bazy są podświetlone. Klikniecie na podświetloną aktywność przenosi do listy uczelni, dla których została ona zaznaczona w wizytówce lub co najmniej jednej prezentacji uzupełniającej jednostki organizacyjnej tej uczelni. Dane uczelni z listy zawarte w bazie mogą być następnie przeglądane.

Wprowadzanie i edycja danych w bazie

Wizytówki uczelni oraz prezentacje uzupełniające jej jednostek organizacyjnych są tworzone przez upoważnione osoby.
W celu wprowadzenia danych do bazy po raz pierwszy należy kliknąć na Edycja w lewym menu. Pokazuje się okno logowania, w którym należy wybrać „Zarejestruj się”. W panelu rejestracji należy podać swoje dane, ustalić login i hasło, a także wskazać, czy będzie wprowadzana informacja do wizytówki, czy do prezentacji uzupełniającej. Uprawnienia do wypełniania bazy danymi nadaje jej administrator, po zweryfikowaniu danych osoby rejestrującej się. Jest to potwierdzane poprzez wysłanie emaila na adres podany w trakcie rejestracji. Po jego otrzymaniu można się zalogować do systemu i wypełniać kwestionariusz ankietowy wizytówki lub prezentacji uzupełniającej.
Możliwe jest również edytowanie danych już ujętych w bazie, np. w przypadku ich dezaktualizacji. W tym celu po kliknięciu na Edycja należy zalogować się i wejść w kwestionariusz ankietowy wizytówki lub prezentacji uzupełniającej. Pojawią się w nim dane obecne w bazie, które można dowolnie zmieniać.
Przed wprowadzaniem danych proponujemy zapoznać się z kwestionariuszem ankietowym dla wizytówki lub prezentacji uzupełniającej

Projekt Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego pt.
„Praktyki e-learningowe w polskim szkolnictwie wyższym – baza wiedzy”
dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.