logo Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego

Certyfikaty Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego

O projekcie

Prace koncepcyjne nad certyfikacją Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego realizowano w okresie od czerwca 2010 do sierpnia 2011. Obejmowały one trzy etapy:

I. opracowanie założeń,
II. opracowanie zestawów kompetencji e-nauczyciela i metodyka,
III. opracowanie wymagań i procedur certyfikacyjnych.

Po pierwszej edycji postępowania certyfikacyjnego dokonano modyfikacji procedur w oparciu o obserwacje ekspertów oceniających oraz uwagi zgłaszane przez kandydatów - prace trwały w okresie od marca do września 2012 roku.

Za przygotowanie ram certyfikacji SEA odpowiedzialny był specjalny zespół, wyłoniony spośród Członków SEA. Wykonawcami projektu byli:

1. Marcin Dąbrowski,
2. Dorota Dżega,
3. Sylwia Kossakowska-Pisarek,
4. Dorota Kwiatkowska,
5. Jerzy Mischke,
6. Anna Stanisławska-Mischke,
7. Maria Zając - kierująca Zespołem.

Prace zespołu swoim doświadczeniem wsparli dodatkowo: Marek Małolepszy, Wiesław Zawisza, Anna Rybak, Remigiusz Dudek, Agnieszka Oklińska.

W skład Komisji certyfikacyjnej, odpowiedzialnej za prawidłową realizację postępowań certyfikacyjnych, wchodzą Członkowie Zespołu projektowego oraz Członkowie Zarządu Stowarzyszenia.

SEA | tel./fax (61) 854 76 20, kontakt@sea.edu.pl | Cookies