logo Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego

Kryteria oceny kursu internetowego

Zachęcamy do nieodpłatnego założenia konta i powszechnego stosowania kryteriów do oceny kursów internetowych.

Zakładanie konta:

Imię:
Nazwisko:
Uwaga: login zostanie wygenerowany na podstawie podanego imienia i nazwiska
Hasło:
Powtórz hasło:
 
E-mail:
Stopień naukowy:
Pełniona funkcja:
Uczelnia/instytucja:
Jednostka organizacyjna
(wydział, katedra, instytut, dział):
Adres instytucji:
Kod pocztowy:
Miasto:
Telefon:
Fax:

Projekt Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego pt.
"Modelowe rozwiązania e-learningowe w szkolnictwie wyższym - kryteria środowiskowe",
dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.