logo Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego

Witamy na stronach Stowarzyszenia

Kryteria oceny kursu internetowego
  • elektroniczny formularz oceny kursu
  • bezpłatna rejestracja i konto w systemie
  • możliwość poddania ocenie dowolnej liczby kursów
  • zbiorcze statystyki - podsumowanie dla każdego ocenianego kursu
  • wyniki zapisywane i przechowywane na indywidualnych kontach
  • możliwość zaopiniowania zbioru kryteriów i wsparcia prac środowiska SEA
Projekt Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego pt.
"Modelowe rozwiązania e-learningowe w szkolnictwie wyższym - kryteria środowiskowe",
dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.