logo Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego

Ocena zajęć przez PKA

Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego przygotowało i przedłożyło Polskiej Komisji Akredytacyjnej z początkiem października 2013 r. specjalne opracowanie pt. "Ocena zajęć dydaktycznych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość".

Dokument SEA został poddany konsultacjom wśród wszystkich członków Komisji i uzyskał pozytywne opinie. Po analizie treści opracowania, zapoznaniu się z zebranymi uwagami oraz wysłuchaniu prezentacji przedstawicieli SEA członkowie Prezydium PKA w dniu 7 listopada 2013 r. przyjęli dokument.

Dokument ten wspiera ocenę e-nauczania przez PKA podczas postępowań akredytacyjnych.

Jest to zarazem oficjalne stanowisko Stowarzyszenia, z którego korzystać może nie tylko Komisja, ale również ośrodki akademickie i ich jednostki odpowiedzialne za rozwój e-learningu. Zachęcamy do wykorzystywania treści dokumentu w doskonaleniu procesów kształcenia akademickiego.

[pobierz dokument]




SEA | tel./fax (61) 854 76 20, kontakt@sea.edu.pl | Cookies