logo Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego

Współpraca

Nasze Stowarzyszenie otwarte jest na współpracę z instytucjami, którym bliski jest rozwój e-learningu w Polsce. Nawiązujemy również partnerskie relacje z międzynarodowymi oraz zagranicznymi organizacjami realizującymi projekty e-edukacyjne.

Serdecznie zachęcamy instytucje zainteresowane rozwojem e-learningu do wsparcia działań Stowarzyszenia. Zapraszamy do współpracy.

SEA członkiem międzynarodowego Stowarzyszenia Media & Learning

W październiku 2013 r. Zarząd SEA podjął decyzję o przystąpieniu do międzynarodowego Stowarzyszenia Media & Learning z siedzibą w Brukseli. W momencie przystąpienia do Stowarzyszenie skupiało ono 17 instytucji i organizacji z różnych krajów, ale ciągle przybywają nowi członkowie. Jego głównym celem jest promocja wykorzystania multimediów w kształceniu m.in. poprzez organizację konkursu Medea Awards, konferencji Media & Learning oraz realizację projektów międzynarodowych.

Polska Komisja Akredytacyjna

Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego przygotowało i przedłożyło 1 października 2013 r. Polskiej Komisji Akredytacyjnej specjalne opracowanie pt. "Ocena zajęć dydaktycznych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość". Jest to środowiskowa propozycja sposobu oceny dokonywanej przez zespoły PKA, w zakresie e-nauczania. Dokument został przygotowany w odpowiedzi na zapytanie Komisji.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

6 listopada 2013 r. Stowarzyszenie przedłożyło Ministrowi Administracji i Cyfryzacji opinię na temat koniecznych zmian legislacyjnych dot. prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, które mogłyby przyczynić się do realizacji celów stawianych przez Programem Operacyjnym Polska Cyfrowa 2014-2020.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

W okresie czerwiec-listopad 2009 r. SEA prowadzi projekt pt. "Praktyki e-learningowe w polskim szkolnictwie wyższym - baza wiedzy", dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem tego działania jest gromadzenie i udostępnianie informacji o działaniach e-learningowych podejmowanych przez polskie uczelnie; opracowywanie raportów i analiz dotyczących e-edukacji w polskim szkolnictwie wyższym; popularyzacja kształcenia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych.

W okresie czerwiec-listopad 2008 r. SEA prowadziło projekt pt. "Modelowe rozwiązania e-learningowe w szkolnictwie wyższym - kryteria środowiskowe", również dofinansowany przez MNiSW. Jego zasadniczym elementem była akcja pilotażu i oceny przez społeczność Stowarzyszenia przygotowanych Kryteriów oceny kursu internetowego. Działanie to obejmowało: test kryteriów (poprzez wypełnienie formularza oceny kursu), ocena kryteriów w formie indywidualnych komentarzy oraz wypełnienie ankiety oceniającej przygotowany zbiór. Akcja ta umożliwiła dalsze doskonalenie zbioru Kryteriów i finalnie - oddanie Kryteriów do publicznego, powszechnego wykorzystania. Od tego momentu Kryteria SEA są z powodzeniem wykorzystywane przez wiele osób ze środowiska edukacyjnego w Polsce.

SEA i Stowarzyszenie E-learningu

Miło jest nam poinformować o podpisaniu Listu intencyjnego o współpracy ze Stowarzyszeniem E-learningu. Na mocy porozumienia członkowie obu stowarzyszeń zapraszani są do inicjatyw i projektów prowadzonych przez każde ze stowarzyszeń.

SEA i Online Educa

Nasze Stowarzyszenie stale współpracuje z organizatorami największej na świecie konferencji poświęconej zagadnieniom e-learningu - "Online Educa Berlin".

Patronat SEA nad LEARNTEC

Nasze Stowarzyszenie stale współpracuje z organizatorami kongresu połączonego z targami dot. e-learningu - LEARNTEC w Karlsruhe (to jedna z największych konferencji e-edukacyjnych na świecie, ostatnio uczestniczyło w niej ponad 6 tys. osób).

SEA | tel./fax (61) 854 76 20, kontakt@sea.edu.pl | Cookies