Plac Politechniki 1, lokal 326 00-661 Warszawa

Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego

Inspirujemy - wspieramy - promujemy. Nasz cel to nowoczesna edukacja.

E-LEARNING

uczenie się w dowolnym czasie i miejscu, samodzielne lub pod nadzorem nauczyciela, przy pomocy materiałów edukacyjnych o różnym stopniu złożoności i interaktywności, udostępnionych w Internecie.

BLENDED LEARNING

połączenie zajęć tradycyjnych i e-learningowych w proporcjach pozwalających na realizacje ustalonych celów, w którym oba komponenty są zintegrowane i przenikają się wzajemnie tworząc synergię.

ZAJĘCIA WSPOMAGANE TECHNOLOGIAMI INTERNETOWYMI

odbywają się w tradycyjnej klasie, w której nauczyciel wykorzystuje zasoby lub/i aktywności przygotowane przy pomocy narzędzi online lub/i zadaje uczącym się wykonanie przy ich pomocy prac dodatkowych.

NAUKA HYBRYDOWA

zajęcia symultaniczne, w których uczący się przebywający w tradycyjnej klasie – dzięki kamerom pokazującym, co się w niej dzieje, mikrofonom kierunkowym, oprogramowaniu do wideokonferencji, wizualizerom – wchodzą w interakcję z uczestnikami online.

Najnowsze informacje

Poniżej znajdą Państwo aktualności związne z działalnością SEA, jak również przydatne linki i wiadomości dotyczące tematyki szeroko rozumianego e-learningu.

The Big Book of Online Education

Z wielką przyjemnością informujemy, że nasi eksperci wzięli udział międzynarodowym projekcie, którego efektem jest The Big Book of Online Education ­– unikatowa, bogata w multimedia publikacja poświęcona nowoczesnej edukacji i[…]

Read more

Certyfikacja: E-metodyk 2023

Szanowni Państwo, Decyzją Zarządu Stowarzyszenia rozpoczęliśmy w dniu 15.11.2023r. X procedurę certyfikacji e-metodyków pod nazwą „E-metodyk 2023”. Oczekujemy, iż metodycy przez nas certyfikowani będą potrafili pomóc pracownikom swojej uczelni w[…]

Read more

Certyfikacja: E-nauczyciel 2023

Szanowni Państwo, Decyzją Zarządu Stowarzyszenia rozpoczęliśmy w dniu 17.04.2023 dziesiątą procedurę certyfikacji e-nauczycieli pod nazwą „E-nauczyciel 2023”. Osoby zainteresowane udziałem w certyfikacji proszoną są o zapoznanie się z zasadami i[…]

Read more

Zarząd SEA

Kadencja 2022-2026

dr hab. Magdalena Roszak

Prezes

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

dr Izabela Maleńczyk

Sekretarz

Politechnika Warszawska

dr Iwona Mokwa-Tarnowska

Przewodnicząca Prezydium Certyfikacji

Politechnika Gdańska

dr Barbara Kołodziejczak

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Piotr Leszczyński, Prof. UPH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

dr hab.  Eugenia Smyrnova-Trybulska, Prof. UŚ

Uniwersytet Śląski w Katowicach