Plac Politechniki 1, lokal 326 00-661 Warszawa

Ekspert E-learningu

Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego

Zapraszamy do wzięcia udziału w certyfikacji Ekspert E-learningu, nadrzędnej w stosunku do certyfikacji e-nauczycieli i e-metodyków. Pragniemy docenić tych, którzy od lat popularyzują e-learning w naszym kraju i swoją ekspercką wiedzą, znacznym doświadczeniem oraz dużym zaangażowaniem wspierają środowisko akademickie.

Wymagania formalne:

  • Przynależność do Stowarzyszenia popularyzującego e-learning: SEA, PTNEI lub innego
  • Czas pracy na rzecz rozwoju e-learningu w Polsce – minimum 5 lat przed rokiem złożenia wniosku

Wnioskodawcami mogą być:

  • Zarząd SEA,
  • osoba aplikująca,
  • każdy członek SEA,
  • Zarząd innego stowarzyszenia popularyzującego e-learning w Polsce lub za granicą,
  • pracownik uczelni, na której pracuje lub z którą współpracuje e-learningowo Kandydat do certyfikatu EE.

Wniosek składa Kandydat lub inny wnioskodawca w jego imieniu.

Certyfikaty przyznawane są w trybie ciągłym. Wnioski rozpatrywane są na bieżąco, w ciągu jednego miesiąca od złożenia. Ponowny wniosek dotyczący osoby, co do której zapadła decyzja o odmowie przyznania Certyfikatu EE może być rozpatrywany nie wcześniej niż po upływie roku od daty odmowy.

Zachęcamy do wzięcia udziału w certyfikacji i do zgłaszania osób, które powinniśmy nagrodzić certyfikatem.

Jak aplikować

Pobierz WNIOSEK O PRZYZNANIE CERTYFIKATU Ekspert E-learningu