Plac Politechniki 1, lokal 326 00-661 Warszawa

Struktura i władze

Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego

Zarząd 2022-2026

dr hab. Magdalena Roszak (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu) – Prezes

dr Izabela Maleńczyk (Politechnika Warszawska) – Sekretarz

dr Iwona Mokwa-Tarnowska (Politechnika Gdańska) – Przewodnicząca Prezydium Certyfikacji

dr Barbara Kołodziejczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr hab. Piotr Leszczyński, prof. UPH (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Siedlcach)

dr hab. Eugenia Smyrnova-Trybulska, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Biogramy członków Zarządu


Komisja Rewizyjna 2022-2026

    dr inż. Wiesław Półjanowicz (Uniwersytet w Białymstoku) – Przewodniczący

    prof. Idzi Siatkowski (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)

    dr. inż. Bartłomiej Gładysz (Politechnika Warszawska)

    dr hab. Anna Ślósarz, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

    dr Agnieszka Heba (Uniwersytet Warszawski)


Założyciele Stowarzyszenia

    mgr Adam Chmielewski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

    mgr Marcin Dąbrowski (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

    dr Ryszard R. Gajewski (Politechnika Warszawska)

    dr Anna Grabowska (Politechnika Gdańska)

    mgr Andrzej Jaszczuk (Narodowy Bank Polski)

    dr Ewa Lubina (Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny METIS)

    mgr Zbigniew Mikurenda (Uniwersytet Łódzki)

    prof. Jerzy Mischke (Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy)

    mgr Adam Pawełczak (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)

    prof. Marek Rocki (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

    dr Jerzy Skrzypek (Akademia Ekonomiczna w Krakowie)

    mgr Anna Stanisławska-Mischke (Uniwersytet Jagielloński, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy)

    mgr Przemysław Stencel (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie)

    dr Jacek Urbaniec (Uniwersytet Jagielloński)

    dr Andrzej Wodecki (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

    dr Maria Zając (SGH, Akademia Pedagogiczna w Krakowie)

    prof. Maciej Zakrzewicz (Politechnika Poznańska)

    prof. Krzysztof Zieliński (Akademia Górniczo-Hutnicza)

    mgr Wojciech Zieliński (Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna)


Wcześniejsze składy Zarządu i Komisji SEA:

Zarząd kadencji 2018-2022

 • dr hab. Magdalena Roszak (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu) – Prezes
 • dr Barbara Kołodziejczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – Sekretarz
 • dr hab. Piotr Leszczyński (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Siedlcach)
 • dr Izabela Maleńczyk (Politechnika Warszawska)
 • dr Iwona Mokwa-Tarnowska (Politechnika Gdańska)
 • dr hab. Eugenia Smyrnova-Trybulska (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Zarząd kadencji 2014-2018

 • dr Marcin Dąbrowski – Prezes
 • mgr inż. Bartosz Muczyński
 • dr Iwona Mokwa-Tarnowska
 • dr Andrzej Wodecki
 • dr Maria Zając – Sekretarz

W skład Zarządu do dnia 17 czerwca 2015r. wchodził, pełniący obowiązki Sekretarza, pan Wojciech Zieliński. Od tego momentu funkcję Sekretarza SEA objęła dr Maria Zając, natomiast nowym członkiem Zarządu został pan Bartosz Muczyński.
Od czerwca 2014 r. do grudnia 2015 r. członkiem Zarządu SEA była też dr Magdalena Roszak.

Zarząd kadencji 2010-2014

 • mgr Marcin Dąbrowski – Prezes
 • dr Jerzy Skrzypek
 • dr Andrzej Wodecki
 • dr Maria Zając – Sekretarz
 • mgr Wojciech Zieliński

W skład Zarządu do dnia 8 lutego 2012 r. wchodził, pełniący obowiązki Sekretarza, pan Andrzej Jaszczuk. Od tego momentu funkcję Sekretarza SEA objęła dr Maria Zając. W skład Zarządu do dnia 16 czerwca 2012 r. wchodził również dr Jacek Urbaniec.

Zarząd kadencji 2006-2010

 • mgr Marcin Dąbrowski – Prezes
 • mgr Wojciech Zieliński – Sekretarz
 • mgr Andrzej Jaszczuk
 • dr Jacek Urbaniec
 • dr Andrzej Wodecki
 • prof. Krzysztof Zieliński

W skład Zarządu do dnia 26 listopada 2007 r. wchodził, pełniący obowiązki Sekretarza, pan Przemysław Stencel. Od tego momentu pełnienie funkcji Członka Zarządu i Sekretarza SEA objął pan Wojciech Zieliński.


Skład Komisji Rewizyjnej w kadencji 2018-2022

 • dr inż. Wiesław Półjanowicz (Uniwersytet w Białymstoku) – Przewodniczący
 • prof. Idzi Siatkowski (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
 • dr inż. Jolanta Szulc (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 • prof. UP dr hab. Anna Ślósarz (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
 • dr Agnieszka Heba (Uniwersytet Warszawski)

Skład Komisji Rewizyjnej w kadencji 2014-2018

 • dr Barbara Kołodziejczak
 • dr Danuta Morańska – Przewodnicząca
 • dr inż. Wiesław Półjanowicz
 • dr Jerzy Skrzypek
 • mgr Andrzej Syguła

Skład Komisji Rewizyjnej w kadencjach 2006-2010, 2010-2014

 • mgr Zbigniew Mikurenda
 • prof. Jerzy Mischke – Przewodniczący
 • prof. Maciej Zakrzewicz

Skład Rady Programowej w kadencjach 2006-2010, 2010-2014

 • prof. Witold Abramowicz
 • prof. Jerzy Cieślik
 • prof. Marek Frankowicz
 • prof. Jan Goliński
 • prof. Jerzy Mischke – Przewodniczący
 • prof. Marek Rocki
 • prof. Maciej M. Sysło
 • prof. Kazimierz Wiatr
 • prof. Krzysztof Zieliński