Plac Politechniki 1, lokal 326 00-661 Warszawa

Działalność

Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego

Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego (SEA) działa na rzecz promocji i rozwoju e-edukacji w szkolnictwie wyższym. Skupia najlepszych ekspertów zajmujących się e-learningiem, zarówno naukowo, jak i praktycznie. Swoją aktywność koncentruje na podnoszeniu jakości kształcenia na odległość z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, budowie standardów i procedur certyfikacyjnych, propagowaniu dobrych praktyk oraz wpływaniu na zmiany paradygmatu kształcenia akademickiego.

Standardy i certyfikacje kompetencji w e-learningu

Od 2010 roku Stowarzyszenie prowadzi certyfikacje potwierdzające kompetencje e-learningowe nauczycieli akademickich. Przyznajemy certyfikat e-nauczyciela, e-metodyka, oraz od roku 2020 certyfikat eksperta e-learningu.

Rozporządzenia w sprawie kształcenia na odległość

Stowarzyszenie uczestniczy w konsultacjach dotyczących regulacji prawnych związanych z nauczaniem przez Internet oraz dziedzinami nauki i dyscyplinami naukowych.

Na podstawie naszych wytycznych już w 2013 roku Polska Komisja Akredytacyjna przyjęła kryteria oceny zajęć dydaktycznych prowadzonych w oparciu o metody i techniki kształcenia wykorzystującego technologie internetowe. Zapoznaj się z treścią dokumentu.

Seminaria i konferencje

Stowarzyszenie organizuje cykliczne seminaria dla swoich Członków poświęcone wykorzystywaniu nowych technologii w edukacji, badaniom nad środowiskiem nauczania i uczenia się zbudowanym w oparciu o technologie internetowe, a także technologiom wspierającym prace badawcze. Na nasze spotkania zapraszamy ekspertów, naukowców i praktyków. W seminariach ogólnopolskich i konferencjach uczestniczą nie tylko członkowie naszego Stowarzyszenia.   

Dyskusje na forum

Członkowie Stowarzyszenia mają sposobność udziału w wielu wirtualnych dyskusjach poświęconych e-edukacji. Ta forma aktywności pozwala na pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie e-learningu oraz wymianie opinii, a także stanowi znakomite uzupełnienie tradycyjnych spotkań. Zapraszamy zainteresowanych do przystąpienia do SEA, wystarczy wypełnić deklarację zgłoszeniową.