Plac Politechniki 1, lokal 326 00-661 Warszawa

Certyfikacje

Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego

Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego prowadzi procedury certyfikacji dla osób aktywnie zaangażowanych w proces edukacji realizowany z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Stowarzyszenie oferuje możliwość uzyskania certyfikatów:

  • E-nauczyciela
  • E-metodyka,
  • Eksperta E-learningu.

Dla Członków Stowarzyszenia udział w postępowaniach certyfikacyjnych jest nieodpłatny.
Koszt udziału dla osób spoza SEA w powyższych certyfikacjach wynosi 50 zł.

Dotychczas odbyło się dziewięć edycji postępowania certyfikacyjnego dla E-nauczycieli i osiem edycji dla E-metodyków.