Plac Politechniki 1, lokal 326 00-661 Warszawa

E-metodyk

Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego

Rozpoczęła się procedura certyfikacji e-metodyków 2023 – informacje poniżej.

Warunki uzyskania certyfikatu e-metodyka, tj. metodyka specjalizującego się w nauczaniu akademickim wykorzystującym technologie e-learningowe.

Oczekujemy, iż metodycy przez nas certyfikowani będą potrafili pomóc pracownikom swojej uczelni w tworzeniu innowacyjnych zajęć e-learningowych.

Podstawą uzyskania certyfikatu jest pomyślne zdanie egzaminu pisemnego, który potrwa około 3 godzin. Egzamin zdalny odbędzie się 8.12.2023r. o godz. 17.00.

Egzamin jest dwuczęściowy:

  1. Przygotowanie koncepcji e-zajęć (forma: blended-learning / e-learning / zajęcia wspomagane technologiami internetowymi) spoza swojej dziedziny w oparciu o tradycyjne materiały edukacyjne (np. w postaci rozdziału z książki). Jest to główna składowa egzaminu, decydująca o jego pozytywnym wyniku.
  2. Quiz ze znajomości prawa autorskiego, w zakresie potrzebnym do tworzenia e-zajęć.

Celem egzaminu jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności kandydata w zakresie projektowania zajęć skonstruowanych i prowadzonych z wykorzystaniem technologii e-learningowych, a w szczególności:

  • przygotowywania scenariusza zajęć zbudowanych z wykorzystaniem aplikacji internetowych,
  • opracowania zróżnicowanych zasobów i aktywności ułatwiających uczącym się pracę w środowisku online,
  • stosowania różnych form aktywizowania uczących się online w celu osiągnięcia zamierzonych celów dydaktycznych adekwatnych dla danej tematyki,
  • wykorzystywania innowacyjnych rozwiązań pedagogicznych do skutecznego nauczania w środowisku internetowym,
  • aspektów prawnych e-edukacji.

Jedno z zadań egzaminacyjnych będzie sprawdzało wiedzę z zakresu przepisów prawa mających zastosowanie w praktyce e-edukacyjnej. Zachęcamy do zapoznania się z następującymi zasobami otwartymi na temat prawa autorskiego.

O certyfikat e-metodyka mogą się ubiegać osoby, które posiadają dyplom ukończenia szkoły wyższej.

Jak aplikować

Uwaga!

Pobierz FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać do dnia 5.12.2023r. na adres . Opłata za egzamin dla osób spoza SEA wynosi 50 zł.

Osoby zainteresowane dodatkowymi informacjami proszone są o kontakt z koordynatorem certyfikacji z ramienia Zarządu SEA dr Iwoną Mokwą-Tarnowską na adres:  (mail z tematem: Certyfikat e-metodyka SEA).