Plac Politechniki 1, lokal 326 00-661 Warszawa

Metodyka nauczania w środowisku e-learningowym

Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego

Wybrane publikacje naszych Członków z metodyki nauczania przy pomocy technologii internetowych 

 • Asotska-Wierzba, Y. (2021). Synchronous computer-supported collaborative writing of a proposal during the pandemic. W: Kucharczyk R., Krajka, J. (red.), Kształcenie językowe w dobie pandemii. Neofilolog, nr 57/2. Kliknij, aby zobaczyć więcej
 • Asotska-Wierzba, Y. (2021). Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. W: Rokita-Jaśkow J., Nosidlak K. (red.), Nauczania języków obcych dzieci. Globalne wyzwania, lokalne rozwiązania. Wydawnictwo Naukowe UP. 154-164.
 • Asotska-Wierzba, Y. (2018). Scaffolding strategic academic reading in online language learning. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Anglica. AUPC 246, 86-95.
 • Kołowska-Gawiejnowicz, M., Kołodziejczak, B., Siatkowski, I., Topol, P., Zych, J. (2018). Infografiki – nowy trend wizualizacji informacji wspomagający procesy edukacyjne. EDUKACJA – TECHNIKA – INFORMATYKA, Kwartalnik naukowy Nr 2/24/2018, 138-148. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, DOI: 10.15584/eti.2018.2.18.
 • Kwiatkowska, W., Wiśniewska-Nogaj, L. (2022). Digital Skills and Online Collaborative Learning: The Study Report. The Electronic Journal of e-Learning, 20(5), 510-522.
 • Kwiatkowska, W. (2021). Distance Education – Research Areas, Proposals and Perspectives. Przegląd Badań Edukacyjnych (Educational Studies Review), 34. 209–226. DOI 10.12775/PBE.2021.026.
 • Kwiatkowska, W. (2019). The Identity of Young Adults and their E-learning Performance. e-mentor, 3(80), 18–23. DOI: 10.15219/em80.1419.
 • Marciniak, J., Wójtowicz, A., Kołodziejczak, B. [i in.]. (2022). Impact of Course Scheduling on Student Performance in Remote Learning. W: ITiCSE ’22: Proceedings of the 27th ACM Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education, Vol. 1, 2022, New York, Association for Computing Machinery, 400-406, DOI:10.1145/3502718.3524788.
 • Mokwa-Tarnowska, I. (2019). Zastosowanie infografik do kształcenia umiejętności twardych i miękkich na zajęciach z języka angielskiego technicznego. Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. 81-86. DOI: 10.32016/1.65.13.
 • Mokwa-Tarnowska, I. (2017). E-learning i Blended Learning w Nauczaniu Akademickim: Zagadnienia Metodyczne. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej.
 • Mokwa-Tarnowska, I., & Tarnowska, V. (2022). The Impact of Support for Language Development in Online Classes at Gdansk University of Technology During the COVID-19 Pandemic. International Journal of Research in E-learning, 8(1), 1-24. Kliknij, aby zobaczyć więcej .
 • Pokrzycka, L. (2021).  Rola aplikacji dydaktycznych w nauczaniu zdalnym. E-mentor, 88, nr 1, Kliknij, aby zobaczyć więcej.
 • Pokrzycka, L. (2020). Zdalne nauczanie w Estonii na przykładzie Uniwersytetu Technicznego w Tallinie. Zarządzanie Mediami, 2020, 8(3), 169-182.
 • Pokrzycka, L. (2019). Efektywność e-nauczania w szkolnictwie wyższym. Studia przypadków. Zarządzanie Mediami, 7(1), 15-27.
 • Roszak, M. (2019). Ocena przydatności e-learningu w kształceniu medycznym z zakresu patofizjologii. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
 • Smyrnova-Trybulska, E. (2018). Technologie informacyjno-komunikacyjne i e-learning we współczesnej edukacji. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Kliknij, aby zobaczyć więcej
 • Smyrnova–Trybulska, E., Kommers, P., Morze, N., Pavlova, T., Sekret, I., (2017). Using Effective and Adequate IT Tools for Developing Teachers’ Skills. International Journal of Continuing Engineering Education and Lifelong Learning. 27(3), 219–245.
 • Smyrnova–Trybulska, E., Stach, S., Burnus, A., Szczurek, A. (2012). Wykorzystanie LCMS Moodle jako systemu wspomagania nauczania na odległość, Smyrnova–Trybulska, E., Stach, S. (red.). Katowice – Cieszyn: Studio Noa dla Uniwersytetu Śląskiego. Kliknij, aby zobaczyć więcej .
 • Szulc, J. (2018). Personalizacja w e-learningu: przegląd rozwiązań. Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, 81–84.
 • Walasek, T. (2022). E-learning akademicki. Narzędzia i metodyka. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej. Kliknij, aby zobaczyć więcej .
 • Widła H. (2022) L’impact de la pandémie sur les pratiques universitaires en didactique des langues, Neofilolog, 59/2, 11-28. Kliknij, aby zobaczyć więcej .
 • Widła H. (2022). Remote teaching of philological specialisations in the light of experiences during the pandemic ‒ in the eyes of students and teachers. International Journal of Research in E-Learning, 8(1), 1-22. Kliknij, aby zobaczyć więcej .
 • Widła H. (2019). Implementation of IT Tools as a Method of Improving Language and Communication Skills of Bi- and Trilingual Students. International Journal of Research in E-Learning, 5(2), 33-48. Kliknij, aby zobaczyć więcej .
 • Zuziak, W. , Smyrnova–Trybulska, E., (2017). Podejście inżynierskie w nauczaniu. Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, 52, 125–130. Kliknij, aby zobaczyć więcej