Plac Politechniki 1, lokal 326 00-661 Warszawa

E-nauczyciel

Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego

Rozpoczynamy jedenastą edycję postępowania certyfikacyjnego dla e-nauczycieli. Przyjmowanie zgłoszeń rozpoczyna się 23.04.2024 i potrwa do 26.05.2024.

W sekcji „Jak aplikować” znajdą Państwo link do formularza zgłoszeniowego.

Wyniki certyfikacji ogłoszone będą w czerwcu 2024 roku.

Warunki uzyskania certyfikatu

Certyfikat e-nauczyciela stanowi potwierdzenie kompetencji w zakresie tworzenia treści oraz prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem technologii internetowych. Kandydat ubiegający się o certyfikat musi wykazać się odpowiednim doświadczeniem w tym zakresie.

Kandydat musi spełniać następujące wymagania formalne:

  • wykształcenie wyższe,
  • zatrudnienie na uczelni wyższej,
  • co najmniej dwuletnie doświadczenie dydaktyczne w wykorzystaniu e-learningu i narzędzi internetowych.

Prezydium Certyfikacji będzie rozpatrywać także wnioski kandydatów prowadzących zajęcia dydaktyczne w innych szkołach – w przypadkach uzasadnionych bardzo bogatym doświadczeniem.

Jak aplikować

Osoba zainteresowana certyfikacją e-nauczycieli wypełnia formularz zgłoszeniowy, załączając wskazane w nim dokumenty.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Formularz online składa się z kilku części, do których przechodzi się po kolei. Wpisy można zmieniać i uzupełniać do zakończenia przyjmowania zgłoszeń. Formularz zawiera między innymi scenariusz zajęć przygotowanych z wykorzystaniem technologii internetowych. Kandydat wybiera jeden prowadzony przez siebie przedmiot:

  • przedmiot wspomagany elementami e-learningowymi
  • przedmiot prowadzony w formie blended learningu
  • przedmiot prowadzony w formie e-learningowej i omawia zawarte w nim treści dydaktyczne oraz sposób prowadzenia zajęć.

Scenariusz powinien wyraźnie pokazywać znaczenie technologii internetowych w procesie dydaktycznym.

Uwaga: Zajęcia prowadzone przy pomocy aplikacji typu MS Teams i Zoom stanowią komponent synchroniczny, zastępujący nauczanie tradycyjne w pandemii i nie mogą zostać przedstawione do oceny jako e-learning ani blended learning.


UWAGA! Ważne informacje techniczne dotyczące formularza zgłoszeń!

1. Jeżeli formularz ma zostać wypełniany etapami, w celu zapisania jego aktualnego stanu i powrotu do jego uzupełniania w późniejszym czasie, należy kliknąć „Przełóż na później” w prawym górnym rogu formularza. Jeżeli podadzą tam Państwo adres e-mail otrzymacie link pozwalający na dostęp do jego aktualnej ostatniej wersji .Jeżeli nie został on podany, proszę skorzystać z linku do pustego formularza i wybrać w prawym górnym rogu opcję: „Wczytaj niedokończoną ankietę„.

2. Po wypełnieniu całego formularza proszę go do nas przesłać, klikając na zielony klawisz „Wyślij”, znajdujący się na końcu ostatniej strony.

3. Po przesłaniu formularza do nas, nie będzie go już można edytować.


Opłata za procedurę certyfikacyjną dla osób spoza SEA wynosi 40zł. W tytule przelewu proszę wpisać: „Wpłata na cele statutowe SEA”.

Kontakt

Ewentualne pytania w sprawie certyfikacji należy kierować do koordynatora z ramienia Zarządu SEA dr Iwony Mokwy-Tarnowskiej na adres: