Plac Politechniki 1, lokal 326 00-661 Warszawa
kontakt@sea.edu.pl

E-nauczyciel

Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego

Rozpoczynamy dziewiątą edycję postępowania certyfikacyjnego dla e-nauczycieli. Przyjmowanie zgłoszeń rozpoczyna się 11.04.2022 i potrwa do 13.05.2022.

W sekcji Jak aplikować znajdą Państwo link do formularza zgłoszeniowego.

Wyniki certyfikacji ogłoszone będą pod koniec czerwca 2022 roku.

Warunki uzyskania certyfikatu

Certyfikat e-nauczyciela stanowi potwierdzenie kompetencji w zakresie tworzenia treści oraz prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem technologii internetowych. Kandydat ubiegający się o certyfikat musi wykazać się odpowiednim doświadczeniem w tym zakresie.

Kandydat musi spełniać następujące wymagania formalne:

  • wykształcenie wyższe,
  • zatrudnienie na uczelni wyższej,
  • co najmniej dwuletnie doświadczenie dydaktyczne w wykorzystaniu e-learningu i narzędzi internetowych.

Prezydium Certyfikacji będzie rozpatrywać także wnioski kandydatów prowadzących zajęcia dydaktyczne w innych szkołach – w przypadkach uzasadnionych bardzo bogatym doświadczeniem.

Jak aplikować

Osoba zainteresowana certyfikacją e-nauczycieli wypełnia formularz zgłoszeniowy, załączając wskazane w nim dokumenty.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Formularz online składa się z kilku części, do których przechodzi się po kolei. Wpisy można zmieniać i uzupełniać do zakończenia przyjmowania zgłoszeń. Formularz zawiera między innymi scenariusz zajęć przygotowanych z wykorzystaniem technologii internetowych. Kandydat wybiera jeden prowadzony przez siebie przedmiot:

  • przedmiot wspomagany elementami e-learningowymi
  • przedmiot prowadzony w formie blended learningu
  • przedmiot prowadzony w formie e-learningowej i omawia zawarte w nim treści dydaktyczne oraz sposób prowadzenia zajęć.

Scenariusz powinien wyraźnie pokazywać znaczenie technologii internetowych w procesie dydaktycznym.

Uwaga: Zajęcia prowadzone przy pomocy aplikacji typu MS Teams i Zoom stanowią komponent synchroniczny, zastępujący nauczanie tradycyjne w pandemii i nie mogą zostać przedstawione do oceny jako e-learning ani blended learning.

Kontakt

Ewentualne pytania w sprawie certyfikacji należy kierować do koordynatora z ramienia Zarządu SEA dr Iwony Mokwy-Tarnowskiej na adres: imtarn@pg.edu.pl