Plac Politechniki 1, lokal 326 00-661 Warszawa

Biogramy

Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego

...
Yuliya Asotska-Wierzba

Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo. Adiunkt w Instytucie Filologii Angielskiej na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Jej zainteresowania badawcze skupiają się na: dydaktyce języków obcych oraz specjalistycznych, kształceniu na odległość, rozwijaniu kompetencji akademickich za pomocą nowej technologii oraz kształceniu kompetencji nauczycieli w nauczaniu zdalnym. Jest autorką licznych artykułów z zakresu metodyki oraz dydaktyki nauczania języka angielskiego jako obcego.

...
Lidka Pokrzycka

Dr hab. Lidia Pokrzycka, prof. UMCS – realizowała i realizuje granty m.in. w ramach Norway Grants (FSS) – Norwegia, Islandia, European Centre for the Development of Vocational Training – Irlandia, NAWA – Belgia, Europlanet RI 2020 Expert Exchange – Grecja. Jest stypendystką m.in. National Foundation Archimedes w Estonii. W 2019 roku została EDUinspiratorem Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w kategorii szkolnictwo wyższe. Jest certyfikowanym e-nauczycielem i e-metodykiem oraz ekspertem e-learningu Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego. Absolwentka kursu Leaders of Learning (Harvard University), kierownik studiów podyplomowych Public Relations i Marketing Medialny UMCS, Microsoft Innovative Educator Expert 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023 oraz Microsoft Educator Master Trainer 2022/23, Mentor w 1 i 2 edycji programu Mentoring Uniwersytetu Warszawskiego. Jest redaktorką serii anglojęzycznych, bezpłatnych e-booków pod wspólnym tytułem „Innovative Teaching Methods” – do pobrania: https://www.umcs.pl/pl/innovative-teaching-methods,21346.htm.