Plac Politechniki 1, lokal 326 00-661 Warszawa

Certyfikacja: E-metodyk

Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego

Certyfikacja: E-metodyk

Szanowni Państwo,

Decyzją Zarządu Stowarzyszenia rozpoczęliśmy w dniu 09.11.2022 IX procedurę certyfikacji e-metodyków pod nazwą „E-metodyk 2022”.

Oczekujemy, iż metodycy przez nas certyfikowani będą potrafili pomóc pracownikom swojej uczelni w tworzeniu innowacyjnych zajęć przy pomocy technologii internetowych. Zajęcia prowadzone przy pomocy aplikacji typu MS Teams i Zoom stanowią komponent synchroniczny – w pandemii zastąpił on nauczanie tradycyjne. Taki komponent może być jedną z części składowych kursu online, ale nie jest synonimem e-learningu.

Podstawą uzyskania certyfikatu jest pomyślne zdanie egzaminu pisemnego. Egzamin online odbył się 09.12.2022.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na naszej stronie internetowej w zakładce „Certyfikacja SEA”.

Serdecznie zapraszamy do udziału w naszych certyfikacjach. Kolejna to certyfikacja e-nauczycieli, która odbędzie się w kwietniu 2023.

W imieniu Prezydium Certyfikacji SEA

Iwona Mokwa-Tarnowska